Vastuullisuus

KESTÄVIÄ VALINTOJA

Arho Foods –
vastuullisuus

Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja huomioida toimintamme ympäristövaikutukset.

Tämä näkyy toiminnassamme esimerkiksi pyrkimyksenä kasvattaa tuotepakkaustemme kierrätysastetta. Olemmekin Palpa-palautusjärjestelmän ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n rekisteröitynyt tuottaja.

Seuraamme myös aktiivisesti alan kehitystä uusien ja
ekologisempien pakkausvaihtoehtojen osalta sekä kannustamme henkilöstöämme huomioimaan ympäristövaikutukset osana
päivittäistä toimintaa.

YHDESSÄ VOIMME VAIKUTTAA

Kiitos tuesta
-hanke

Meille on tärkeää olla mukana tekemässä hyvää. Siksi lahjoitamme vuosittain valikoituihin kohteisiin, joiden tavoitteena on edistää ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointia.

Lahjoituskohteet sijaitsevat pääosin niissä maissa,
joissa tuotteitamme valmistetaan.

ALLA LÖYDÄT Vuoden 2022 kohteet

Coastal Cleaners
Andalucia

Coastal Cleaners Andalucia on meren rantoja siivoava ryhmä Espanjan Andaluciassa. Toiminta on saanut alkunsa ryhmän perustajajäsen Sue Parmenter-Phillipsin aloitteesta.

Muovin siivoaminen rannoilta auttaa suojelemaan merten eläimiä muoviroskien aiheuttamilta vaaroilta. Tänä päivänä CCA:n toiminta on kasvanut merkittävästi. Kerättyjen lahjoitusten avulla CCA järjestää säännöllisesti tapahtumia, pitää esittelyjä ryhmän toiminnasta ja kehittää mahdollisuuksia muovijätteen jatkokäsittelylle.

Taimiteko

Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 20 miljoonan uuden puun istuttamista. Puut toimivat metsien hiilinieluina ja hillitsevät
ilmastonmuutosta.

Taimiteko työllistää nuoria puiden istuttajia. Lahjoitetut varat
käytetään nuorten kouluttamiseen, taimien hankintaan ja maan
muokkaamiseen.

Euroopan
villieläinten
ennallistamishanke

Euroopan villieläinten ennallistamishanke työskentelee useassa eri Euroopan maassa paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen toimeenpanijat suunnittelevat erilaisia kampanjoita ja toimia eri lajien elinolosuhteiden parantamiseksi. 

Villieläinhoitaja Sari Valtanen

Villieläinhoitaja Sari Valtanen tekee tärkeää työtä eläinten hyväksi yhteistyössä Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa.

Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys hoitaa vahvan kokemuksensa pohjalta orpoja, loukkaantuneita ja avun tarpeessa olevia luonnonvaraisia eläimiä. Heillä on muutama hoitola Etelä-Suomen alueella, joissa vapaaehtoiset hoitajat hoitavat avun tarpeessa olevia eläimiä.

Vapaaehtoisilta hoitajilta kuluu eläintenhoitoon lähes kaikki käytettävissä oleva aika, jonka lisäksi he kustantavat ison osan työnsä kuluista omista varoistaan.

Haluamme tukea tätä ainutlaatuista työtä vuosittaisilla lahjoituksilla, jotka käytetään eläinten hoitokuluihin, ruokintaan, lääkintään ja tilojen ylläpitoon.

El Refugio del Burrito
Aasien turvakoti

El Refugio del Burrito on hyväntekeväisyysjärjestö, jonka ytimessä on laiminlyötyjen, kaltoin kohdeltujen tai sairaiden aasien ja muulien suojelu Espanjassa.

Lahjoitusvarat käytetään aasien lääkäri-, hoito- ja ruokakuluihin: esimerkiksi kolmella eurolla voidaan ostaa aasille lääkkeitä seitsemän päivän ajaksi. Viidellä eurolla saadaan rehua seitsemän päivän ajaksi. Kaviot saadaan hoidettua 20 eurolla.

 

ENO-verkkokoulu

ENO-verkkokoulu järjestää kestävän kehityksen kampanjoita ja tapahtumia sekä tuottaa aiheesta opetusmateriaalia. ENOn tapahtumiin osallistuu vuosittain kouluja noin sadasta maasta. Koululaiset saavat asiantuntijoiden opastuksella tietoa metsien ja vesistöjen tilanteesta sekä ympäristökasvatusta vastuullisista valinnoista.